Haladó kurzus

A  haladó kurzusokról bővebben
Legközelebbi indulás: 2015. június 6.  09:00
 

Időtartama:

Sopronban: 6 hónap (havi egy teljes nap, vasárnapi napokon)

A jelentkezők létszámától függő, ezért e-mailben küldök értesítést a pontos helyszínnel kapcsolatban.

A kurzus anyagának tartalma 6 témakör:

 

Részletek a tanönyvből:

I. A relatív idő:

"Mindennapi életünkben az idő  az események látszólag folyamatos sorrendjének érzékelésére utal. A szubjektív idő, az egyén belső időészlelése. Eseményekhez, történésekhez kötődik. Az időnként mindegyikünk által tapasztalt „időeltolódás” jelensége meghatározó jelentőségű. Ez az idő sohasem egyformán telik, tartamérzete függ az életkortól és főként az események személyes jelentőségétől, körülményeitől. Az idő nem látható, érzékszervekkel nem érzékelhető mivolta a művészi képzeletben néhány allegorikus ábrázolási típus kialakulásához vezetett.........A múlt emlékei nélkül a személyiség nem lenne képes önmagát meghatározni, definiálni, ami magának az ego létezésének a végét jelentené. Az elme által teremtett ego mindig úgy érzi, hogy a jelenben (Itt és Most), ebben a pillanatban a boldogságához szükséges feltételek (melyeket ő maga teremtett meg) nincsenek meg. Vagyis szükség van az időre, hiszen el kell érni, meg kell valósítani azokat. Az elme mindig kihelyezi a boldogság beteljesülését a távoli (vagy éppen közelinek látszó) jövőbe....... "

 

II. A pénz struktúrája, az anyag, mint energia

"A bibliai időkben „talentumnak” hívták az ezüstérméket. Érdekes megfogalmazás, tekintve, hogy mekkora értéket tulajdonítunk a tehetségnek. A leggazdagabb emberek listáján jócskán találunk művészeket, színészeket, zenészeket. Eresszük szélnek a pénzt illető bűntudatunkat! Nehogy azt higgyük, hogyha nekünk jut minőségi életre, nyaralásra, akkor miattunk éheznek Afrikában!?  Az Univerzum mindenkinek biztosít annyit, amennyire szüksége van..... A pénz kezelésének éppúgy van befogadó és cselekvő oldala, mint a nemiségnek. Férfiasak, vagy cselekvők akkor vagyunk, ha észrevesszük, amit szeretnénk megszerezni és elindulunk érte. A nőies, vagy befogadó módja a pénzszerzésnek: vonzani kell azt, amit meg akarunk szerezni. Mindkét módszert működtetnie kell mindkét nemnek. Többnyire egyszerre van szükség mindkét aspektusra. Meg kell tanulnunk ajándékot kapni, elismerésben részesülni, szeretetben, szerelemben osztozni és befogadni az áradó energiát. Alapvetően a pénzkérdés alakulása attól függ, hogy mit akarunk tenni. Mi van a gondolatinakban, mert azt fogjuk érezni is az érzelmeinkkel.. ... " 

 

III. Az empátia, telepátia, gondolatátvitel, akaratátvitel

"Az akaratátvitel is teremtő intelligenciánk része, ugyanúgy szükséges az életünkhöz, mint a levegő, a víz, vagy a vitaminok. Ha nem tudunk hatással lenni másokra és nem engedünk másokat hatással lenni ránk, akkor valójában megszűnünk létezni.....  A telepátia egyedi és általános is egyben.  A rádió analógiáját fogjuk itt használni, mely különböző rádió frekvenciákra hangolható, vagy akár teljesen ki is kapcsolható. Egy rádiónak egy adóállomásra is szüksége van, melyet vevőként sok rádiókészülék foghat. A rádióhullámok nagy távolságokat képesek megtenni, csakúgy, mint azok az agyhullámok, amelyek azért felelősek, amit az emberek telepátiának neveznek. Ha egy telepatikus képességekkel rendelkező valaki képes lenne fogni, tegyük fel, minden sugárzó agyat, hogyan válogatná ki mindezt a vevő agy, túlterhelődés nélkül? A fogadó agyak nagyrészt a saját dolgaikkal vannak elfoglalva, így a beérkező jeleket főként csak zajnak tekintik..... " 

 

IV. Teresztika

 "Klasszikus térelméletről beszélünk ha fizikai mennyiség a fizika keretei között marad. A kvantum-térelméletek jelenleg matematikailag „nem jól definiáltak”, ugyanis a téridőben folytonosnak feltételezett kvantummezők végtelen mennyiségeket eredményeznek..... A tudat formálja az anyagot, így a végtelen variációjának lehetősége már korlátot szab a fizika törvényeinek... Az energia a kvantumtérben található, vagyis a nullponti mezőben. Ez a mátrix egy végtelen variációs rendszer, szinte lehetetlen az agyunk korlátaival felfogni. A téridő síkok párhuzamos alternatíváinak kimeríthetetlen tárháza. Fel sem tudjuk mérni, hogy ha át tudjuk alakítani a kvantumteret, azaz a gondolatainkat és azáltal az érzelmeinket, mekkora lehetőségek nyílnak meg előttünk! Bármire képessé válhatunk...."

 

 V. Mi a megvilágosodás és hogyan hat hétköznapjainkra?

A.C. Bhaktivedanta Swami Praphupãda tanításaiból: „A lelki világ torz tükörképében (az anyagi világban) az egyéni lélek megpróbál az élvező lenni. Az anyagi energiát, más élőlényeket, sőt még Istent is az élvezet tárgyaivá téve éli napjait. A feltételekhez kötött élőlény úgy rendezi be az életét, hogy megpróbálja az élvezetet előtérbe helyezni, de törekvései szüntelenül kudarcba fulladnak, mert a Legfelsőbb Úr az idő formájában végül mindent elvesz tőle…Amit szeretetnek hívunk ebben a világban, az csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a "szeretett" tárgyat. A valaki, vagy valami iránt érzett szeretetünk tehát attól függ, hogy kielégíti-e az érzékeinket.......” 

 

 

VI. A transzperszonális pszichológia

"A transzperszonális pszichológia a pszichológiának egy relatíve új határterülete, mely az ember spiritualitás iránti igényeivel, az egészséges ember kiteljesedésével, az individuumon túl nyúló tapasztalatokkal foglalkozik. A területnek rengeteg különböző definíciója létezik, talán annak kiforratlansága miatt, és nehezen megragadható fogalmai, tárgya szerint.

A transzperszonális pszichológia az emberiség legmagasabb potenciáljaival, valamint egyesítő, spirituális és transzcendens tudatállapotok felismerésével, megértésével és megvalósításával foglalkozik (wikipédia)."